Toelating en plaatsing

Het vinden van de juiste school is vaak een hele opgave. Wat kan en wil uw kind? Welke opleiding past daar het beste bij en welke school kiest u dan? Alle Almelose scholen hanteren dezelfde criteria voor toelating, dus laat uw gevoel (en het gevoel van uw kind) een grote rol spelen.

Soorten onderwijs

Er zijn 5 onderwijstypes waaruit een keuze gemaakt kan worden:

vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

vmbo-gemengde en theoretische leerweg (vmbo-gt)

havo

vwo (atheneum of gymnasium)

Dakpannen

In het eerste jaar zitten kinderen met verschillende niveaus nog bij elkaar in de klas. Zo’n combinatieklas wordt ook wel een ‘dakpan’genoemd. Er zijn zes dakpannen:

b – vmbo basisberoepsgerichte leerweg

b/k – vmbo basisberoepsgerichte én kaderberoepsgerichte leerweg

k/t – vmbo kaderberoepsgerichte én theoretische leerweg

t/h – vmbo theoretische leerweg én havo

h/v – havo én vwo

g – gymnasium